Bogaart, Saskia

De onderste steen boven. Het lapidarium in de Middelnederlandse vertaling van Bartholomaeus Anglicus' "De proprietatibus rerum"