Borghart, Pieter

The reception of Aristotle's Ethica Nicomachea in the Heimelijkheid der heimelijkheden (Secret of Secrets) by Jacob van Maerlant