Gourevitch, Danielle

Les maladies sous le regard du compilateur

Métaphores végétales et animales
In: Arsenio Ferraces Rodríguez (Hrsg.): Isidorus medicus. Isidoro de Sevilla y los textos de medicina. Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións, Coruña 2005, S. 175-195