Lampen, Willibrord

Bartholomaeus Anglicus O.F.M. († 1230) over godsvrucht en karakter der Nederlanders

In: Ons geestelijk erf. Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden 1 (1927), S. 56-60
Band-Nr. der Reihe/Jahrgang der Zeitschrift: 
1