Nelson, Hein Leopold Wilhelmus

Etymologiae van Isidorus van Sevilla. Een boek op de grens van de antieke en de middeleeuwse wereld

Openbare les gegeven bij het aanvaarden van het ambt van lector in het vulgair en middeleeuws latijn aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 9 April 1954
BrillLeiden1954