Orbán, Árpád Peter

Augustinus en Cassiodorus. Twee pogingen om het heidens Latijns onderwijs te kerstenen.