Röding, Anna

Studier till Petrus de Crescentiis och hans antika källor

EranosGöteborg1927
Reihentitel: 
Doktorsavhandlingar i latins. Filologi vid Göteborgs Högskola. Ser. Fr. O. M.
Band-Nr. der Reihe/Jahrgang der Zeitschrift: 
1926,2