Vandecasteele, Maurits

Een onopgemerkt gebleven fragment van de Spiegel historiael in drie kolommen

Codicologische en tekstkritische benadering
In: Verslagen en mededelingen van de koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde 1 (1991), S. 70-99
Band-Nr. der Reihe/Jahrgang der Zeitschrift: 
1