Runefelt, Leif

Hushållningens dygder

Affektlära, hushållningslära och ekonomiskt tänkande under svensk stormaktstid
Almqvist och Wiksell InternationalStockholm2001
Sprache: 
schwedisch
Reihentitel: 
Stockholm Studies in Economic History
Band-Nr. der Reihe/Jahrgang der Zeitschrift: 
34